Plastová soklová lišta PREXA se používá  pro vedení různých kabelů, je vhodná pro každý typ podlahy. Díky měkkým okrajům lišty dokonale přilne k podlaze a zdi.
Připevňuje se a/ nalepením, b/ pomocí plastového trnu, c/ pomocí šroubu a hmoždinek.

Barevnice

V nabídce těchto lišt máme :

PREXA  44 /     PREXA 82 /       PREXA 76

Komponenty: